Výstavu organizuje Vojenský spolek rehabilitovaných AČR a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, za podpory Města Havlíčkův Brod a Okrašlovacího spolku Budoucnost. Výstava, která trvá do konce srpna, připomene rovněž události na Brodsku a osobnosti našeho regionu, jejichž význam zasáhl významnou měrou do veřejného dění u nás.