„Zveme vás na výstavu, která se bude zabývat světem poštovnictví a filatelie. V první řadě návštěvník uvidí vznik a vývoj poštovnictví s důrazem na okres Havlíčkův Brod. Díky vřelé spolupráci s Poštovním muzeem a Státním okresním archivem Havlíčkův Brod budete mít možnost spatřit exponáty a fotografie, které s regionem přímo i nepřímo souvisejí a ukazují poštovnictví v celé jeho staleté kráse," uvedl v pozvánce ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Jiří Jedlička.

Druhá část výstavy pak podle něj ukáže téma, které je s poštovnictvím nerozlučně spojené – známky. Jde o disciplínu natolik zajímavou a detailní, že vytváří svůj vlastní svět. V muzeu jsou i popisy tvorby známek, ukázky nejvzácnějších kousků, protože známky jsou samostatné umělecké dílo. Vystaveny jsou také známky se vztahem k regionu.

Známky jsou ze sbírek Františka Morávka z Pohledi, který je autorem celé výstavy, a sběratele Karla Palána.

František Morávek se zaměřuje na takzvanou geografilatelii. Jde o moderní směr sbírání dle známkových území, tedy oblastí, které vydávaly vlastní známky v průběhu své existence. Tento obor logicky vede jedince ke znalosti nejen samotných známek, ale též geografie a historie.
Na výstavě jsou známkami zastoupeny státy, jako současná Indie, Írán, Vietnam, ale i jejich předchůdci: Rajastán, Persie a další.

Během celé výstavy bude pro nejmenší k dispozici dětská poštovní přepážka, doprovodný program přednášek o filatelii a třeba i divadelní představení Pošťácká pohádka od Karla Čapka.

Výstava o poště a poštovních známkách potrvá v Havlíčkově Brodě až do neděle 29. března.

Kateřina Malá