V těchto dnech dostává ostřejší obrysy sen zmíněných uživatelů této cyklostezky, pokračuje totiž její prodloužení až do Smrčné. Je to část cyklostezky, která povede tentokrát po levém břehu Sázavy. 1,4 km dlouhá a dva metry široká komunikace bude stát téměř 6 milionů korun a městu se podařilo na tuto akci získat dotaci ve výši 85 procent z Regionálního operačního programu. V těchto dnech má firma M-SILNICE Pardubice, která výstavbu provádí, hotovou podkladní vrstvu cyklostezky, na kterou v příštích dnech nanese penetrační vrstvu a potom přijde na řadu vrchní vrstva takzvané obalovačky. Ta by se měla začít pokládat 12. nebo 13. listopadu. Pokud to dovolí klimatické podmínky, první cyklisté by se měli po stezce svézt již 18. listopadu tohoto roku.

Jiří Víšek