„Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 potřebujeme na nákup nového svozového auta pro klienty s postižením, neboť jsme o to dosavadní nedávno přišli při dopravní nehodě, kdy do něj narazilo vozidlo z vedlejší silnice. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale naše auto se už bohužel do provozu vrátit nemůže. Vedle toho potřebujeme zafinancovat rozvoj takzvané charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi,“ objasnila mluvčí Charity Aneta Slavíková.

Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou ve dvou věcech. „Zaprvé potřebujeme zainvestovat do rozvoje takzvané charitní záchranné sítě. Stručně lze říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby jim neumí pomoci, můžeme na základě přesně daných pravidel poskytnout například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným sociálním poradenstvím a podporou v řešení jejich problémů,“ nastínila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová.

V druhé řadě půjdou peníze na nákup nového svozového auta pro klienty Charity. „Koupě takového vozidla za peníze z našeho rozpočtu je nereálná. Náklady šplhají k až osmi stům tisícům korun. Tříkrálová sbírka je pro nás jednou z mála šancí, jak větší část peněz na nové svozové vozidlo získat. Pokud by se našel někdo, kdo by měl možnost na nákup devítimístného auta přispět, budeme skutečně rádi, pokud se nám ozve,“ požádala Kateřina Svobodová.

Loni se díky Tříkrálové sbírce vybralo 2 360 880 korun a Oblastní charita Havlíčkův Brod za ně výrazného přispění dotace z Evropské unie mohla nakoupit celkem šestnáct nových, pětimístných aut do terénních sociálních služeb. „Tato vozidla potřebují pracovníci, kteří poskytují péči lidem v jejich domácím prostředí. Terénní péče pomáhá jak samotným klientům, tak i jejich rodinným příslušníkům, kteří vědí, že se jejich blízkému dostává kvalifikované péče v době, kdy oni sami musí například do zaměstnání,“ vyzdvihla Slavíková.