„Výtěžek z plesu bude použit na opravu chotěbořských varhan,“ doplnil dirigent, sbormistr, varhaník a skladatel Jakub Pikla. Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího v Chotěboři se dlouhodobě snaží sehnat potřebnou finanční částku, která by podpořila přestavbu místních varhan.

Ty se kvůli zanedbání údržby a neodborným zásahům ocitly v dezolátním stavu. Nástroj postavil v roce 1908 jako své 198. dílo kutnohorský varhanář Josef Tuček. Chotěbořské varhany podpořila už celá řada benefičních akcí.