Celkově takto poškodili téměř dva a půl hektaru lesa. „Konkrétně se jednalo o pozemky lesního porostu na lesních pozemcích v katastrálních územích Hrdá Ves o výměře 1 hektar, Věžná na Moravě o výměře 0,13 hektaru a na několika pozemcích katastrálním území Zlatkov o výměře 1,28 hektaru,“ upřesnila Radka Nastoupilová, tisková mluvčí havlíčkobrodské ČIŽP.

„Upozornili jsme současného vlastníka, že už v roce 2018 uplynula zákonná lhůta pro zalesnění a je tedy jeho povinností pozemky bezodkladně zalesnit. Aby mohl tuto povinnost splnit, oznámili jsme kontrolu až po uplynutí jarní vegetační sezóny, během které tak mohlo být učiněno,“ přiblížil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Na nápravu tak měli zástupci společnosti dostatek času. Ten ovšem nevyužili. „V červnu 2019 jsme provedli kontrolu a zjistili, že ani jeden lesní pozemek zalesněn nebyl. Pozemky byly silně zabuřenělé třtinou, maliníkem, konopicí a kopřivou,“ informoval Panský.

Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, v rámci kterého jsou vlastníci lesa povinni holinu zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku. „V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší,“ připustila Nastoupilová.

„O povolení delší lhůty pro zalesnění a zajištění porostů současný vlastník, tedy společnost Supreme Store, sice požádal, ale orgán státní správy lesů Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem mu nevyhověl z důvodu již marně uplynulé lhůty pro zalesnění,“ doplnila Nastoupilová.

Inspektoři proto firmě udělili pokutu ve výši 241 tisíc korun. „Způsob spáchání přestupku hodnotíme jako zanedbání, ale i účelové jednání. Obviněný i přes upozornění na povinnost zalesnit, nezalesnil ani jednu holinu, čímž ušetřil nemalé finanční prostředky,“ vysvětlil Panský.