Proč se bude konat ohňostroj v tak zvláštní dobu vysvětlil starosta Petr Kubát následovně:. "Ohňostroj bude v podvečerních hodinách, neboť. 24. února, léta páně 1269, český král Přemysl Otakar II, přezdívaný „železný a zlatý“, schválil majetkovou transakci, při které Smil z Lichtemburka vyměnil naši obec s ženským cisterciánským klášterem v Pohledu za vesnici Pňov u Nymburka. Listina je datována 24.2.MCCLXIX."

V nejstarších dobách patřil totiž Jitkov ke zboží Smila z Lichtemburka, který ji v roce 1269 vyměnil s pohledským klášterem za vesnici Pňov u Nymburka.Již od počátku 20 století ubýval v Jitkově počet obyvatel. Podíl na tom měla podle kroniky 1.světová válka, hospodářská krize ve 30.letech, osidlování pohraničí po 2.světové válce, násilné zakládání družstev, rozvoj průmyslu ve městech a v neposlední řadě vynucené slučování obcí. TV roce 1964 ztratil Jitkov samostatnost.

Za tato období klesl počet obyvatel z 560 až na necelých 190. V roce 1990 byla využita možnost znovu se osamostatnit a tak po čtvrt století se znovu konaly volby do obecního zastupitelstva, následně 1.12.1997 převzal starosta obce z rukou předsedy sněmovny Miloše Zemana dekret o používání obecního znaku a vlajky. Motiv znaku a vlajky vzešel z historických událostí provázející dějiny obce.