V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box

Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE

1. Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2119, 58001 Havlíčkův Brod

Vzpomínky, Putujeme po České republice, Havlíčkův Brod a okolí

Již třetím rokem spolupracujeme s osmými třídami ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod, První rok jsme se seznamovali a sepisovali vzpomínky klientů, které jsme na Den dětí zakopali do parku před Domovem a snad si je další generace přečte. Další rok jsme věnovali ČR a letos Havlíčkovu Brodu. Scházíme se každý měsíc ve středu, osmáci si připraví prezentaci a pak si vyprávíme, nechybí v projektu hry se seniory a nebo pečení na Vánoce či Velikonoce. Společně chystáme Den dětí, kde si vyzkouší disciplíny velcí i malí. Další projekt uskutečňujeme již pátým rokem s MŠ Korálky-Nádražní. Scházíme se jednou za dva měsíce v pátek . Děti ukazují klientům jaké hry mají ve školce, předvedou klientům, co se naučily, máme výtvarnou dílnu, kde pracují děti společně s klienty a navzájem si pomáhají, na oplátku jsou děti pozvány na Den dětí k nám do Domova.

2. Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Zahrada smyslového vnímání cesta mezigenerační spolupráce

Jednou ze základních myšlenek zahrady smyslového vnímání je mezigenerační setkávání všech generací - dětí, seniorů a široké veřejnosti - a tím bourání komunikačních bariér, které jsou v dnešní společnosti uměle vytvářeny. V zahradě se konají koncerty, vystoupení dětí a další kulturní akce. V zahradě pěstujeme bylinky a zeleninu na záhoncích, o které se starají žáci ze základní školy společně se seniory. Rádi bychom zřídili „multimediální naučnou stezku" ve spolupráci s žáky základních škol. Zde bude využita přírodní zahrada a nové technologie v praxi. Žáci budou fotit a popisovat v rámci přírodopisu jednotlivé části zahrady a tyto referáty se pomocí QR kódu převedou do webové stránky organizace. Pomocí tabletu pečující personál, žáci či sami klienti si tyto referáty přečtou a tím získají nové informace o zahradě smyslového vnímání. Cílem projektu je propojit výstupy učebních plánů a vyzkoušet si nové “věci” v praxi a propojit tyto nové věci s mezigeneračním setkáváním a tím obohatit obě generace setkáním při předávání informací. Multimediální naučná stezka bude sloužit v dalších letech pro výuku environmentální výchovy v přírodě v zahradě smyslového vnímání DS Reynkova.