„Projekt řeší problém nedostatečného rozvoje škol a vzájemné nepropojenosti a nekoncepčnosti. Je třeba definovat konkrétní problémy a hledat jejich řešení prostřednictvím tohoto plánu, podle kterého bude možné implementovat jednotlivé kroky, a tím dojde ke zlepšení kvality vzdělávání především v základních a mateřských školách," uvedla místostarostka města Ivana Mojžyšková. První setkání pracovních skupin se již uskutečnilo. Tvořili je zástupci základních škol, mateřských škol, neformálního vzdělávání, ale i zástupce Agentury pro sociální začleňování, zástupci obcí, místních akčních skupin či dalších organizací působících v oblasti vzdělávání.

„Výstupy a podněty vzešlé z diskusí budou zahrnuty do daného místního akčního plánu, jehož cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let," upřesnila manažerka projektu Petra Stránská.