Holocaust, nacistický teror vůči židovskému obyvatelstvu zažil na vlastní kůži Jiří Koref. Známý havlíčkobrodský lékař. Před druhou světovou válkou v tehdejším Německém,dnes Havlíčkově Brodě žilo přes stovku židů. V Dolní ulici, kde je dnes asijský obchod s textilem, byla židovská modlitebna.V době holocaustu ztratil Jiří Koref 23 příbuzných.

V době, kdy mu bylo pouhých třináct let, byl poslán s rodiči do ghetta Terezín, kde se celá rodina dočkala po dvou letech konce druhé světové války. Jiří Koref měl to štěstí, že Terezín přežil nejen on, ale i oba jeho rodiče. „V Terezíně bylo od roku 1941 v hlavní pevnosti židovské ghetto. Byl to sběrný a zároveň průchozí tábor, kde byli shromažďováni židé z různých zemí Evropy. Moje maminka pracovala v Terezíně v zemědělství, otec měl na starost lékařskou ambulanci, kde ale nebyly žádné léky. V Terezíně vězni umírali dnes a denně na různé nemoci nebo hladem,“ vzpomínal Jiří Koref.

Terezín sice nebyl vyhlazovací tábor, ale i tak se zde popravovalo za malicherné přestupky. Poslat provinilce do malé pevnosti bylo pro žida rozsudkem smrti. „Jak člověk může na takovou hrůzu zapomenout? Snažit se na ni nemyslet. Naštěstí jsem se po válce už s žádným antisemitismem nikdy nesetkal,“ odpověděl Jiří Koref na otázku, jak se může člověk s takovým utrpením do budoucna vyrovnat. Ovšem zapomenout nelze ještě za desítky let se mu o Terezínu zdálo a hrozné vzpomínky ho budily ze sna