Velkou zajímavostí webových stránek je podle místostarosty města Přibyslav Michaela Omese za KDÚ-ČSL skutečnost, že stránky jsou šikovně propojeny s aplikací google translator. „Pomocí celkem nenápadného odkazu v pravém horním rohu webu můžete nejen vyhledávat hesla, ale zároveň text přepínat celkem do 103 světových jazyků. Stránky jsou sice strojově přeložené, ale lze je přepnout také do latiny, řečtiny, esperanta, velštiny nebo jazyka Zulu,“ informoval místostarosta s tím, že vzhled stránek se změnil i graficky. Nyní je přibyslavský web mnohem přístupnější i pro lidi s postižením zraku.

„Ano vzhled webových stránek se změnil. Zaznamenali jsme připomínky a dotazy, proč se měnil vzhled původních stránek, který byl vcelku vyhovující. S návrhem na změnu přišla společnost Webhouse, s níž město již 20 let spolupracuje,“ informoval místostarosta Omes a upřesnil, že důvodem vytvoření nové grafiky, kterou někteří obyvatelé Přibyslavi považují za chudou, bylo zejména vyhovět požadavku na takzvanou bezbariérovost stránek. „Hojné používání obrázkových prvků v grafice negativně ovlivňuje přístupnost stránek pro uživatele s tělesným a zrakovým postižením,“ vysvětlil místostarosta a podotkl, že webové stránky města Přibyslav slaví letos už dvacáté narozeniny.