Do budovy by se měla přesunout i administrativa a pečovatelská služba z Domova pro seniory Reynkova. Je to riziko, varuje Oblastní charita v Havlíčkově Brodě. Charita už provozuje podobné azylové zařízení a nyní se obává, že jejich charitní azylový dům bude vymazán z mapy sociálních služeb města.

„Rekonstrukce budovy bývalé ekonomické školy by měla umožnit rozšíření služeb, které poskytuje příspěvková organizace města Havlíčkova Brodu pod vedením ředitelky Magdalény Kufrové,“ informovala na počátku o plánované změně místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD). Podle ředitelky Oblastní charity Anny Blažkové se město pouští do riskantního podniku a nechová se čestně.

Nastane rivalita

„Po zhruba dvaceti letech zkušeností v sociální oblasti jsou z mého pohledu plánované kroky města riskantní, ohrožují systém a soudržnost sociální péče i prevence ve městě, ale také samotnou spolupráci mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, neboť nepřímo vedou k rivalitě,“ sdělila ředitelka Blažková. Oblastní charita provozuje od roku 1994 azylové zařízení pro matky s dětmi, Charitní dům. Ten podle nového zákona o sociálních službách, co do parametrů, nevyhovuje. Podle Blažkové se na základě jednání s městem měl azylový dům Oblastní charity přestěhovat do budovy U Trojice.

„O to více mě nepříjemně překvapil vývoj naší spolupráce s městem, kdy po rok a půl trvajících konzultací na jednom z našich jednání místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková oznámila, že budovu U Trojice chce město využít pro svůj vlastní, nový azylový dům, který by provozovala jeho příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu. Zároveň nám bylo naznačeno, že by tak mohl skončit náš Charitní domov pro matky s dětmi, jelikož by vlastně už nebyl potřebný,“ popsala vývoj událostí ředitelka Blažková. Jak dodala, pouští se město Havlíčkův Brod obrazně na tenký led.

Možné konflikty

V budově má vzniknout azylový dům nejen pro matky s dětmi, ale také pro celé rodiny, tedy i muže, s dětmi. K tomu má nabídnout dočasné zázemí lidem v nouzi, lidem bez domova, kteří zde najdou lůžko, toalety, sprchy nebo i potravinovou pomoc. Navíc zde vznikne nové zázemí pro administrativní pracovníky Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu. „Je to hned několik naprosto nesourodých a problematických cílových skupin klientů a troufám si na základě svých zkušeností tvrdit, že město s jejich soustředěním do jednoho místa velmi riskuje nejen konflikty uvnitř budovy, ale také v jejím okolí,“ zdůraznila Blažková a dodala, že městu navíc nastává otázka komplikovaného náročného financování nové sociální služby.

„Já projekt města podporuji. Pokud bude dům patřit městu, bude jeho činnost pod kontrolou města. A myslím si, že tímto směrem by se město mělo ubírat a ne se spoléhat jen na Charitu. Nechci zpochybnit činnost Charity ani Charitu samotnou, ale vše s mírou. Charita dostává peníze od státu, kraje, obcí, ale ne vždycky její služby odpovídají potřebám. Konkrétně zařízení pro sociální služby v Ledči nad Sázavou, kde je víc pracovníků než klientů,“ vyjádřil se zastupitel města Havlíčkův Brod Milan Plodík (KSČM).

Radnice: Zbytečný poplach

Podle místostarostky Ivany Mojžyškové město uskuteční přestavbu bývalé školy na azylové zařízení pouze s podmínkou dotace, neboť stavba bude stát 85 milionů korun. Při přípravě rekonstrukce budovy byla Charita zvána ke spolupráci, ale jak zdůraznila místostarostka, nikdo Charitě neslíbil „exkluzivitu“ budoucího provozovatele. „Je to z důvodů pravidel hospodářské soutěže, která jsou velmi přísná, zakazují určité praktiky. To bylo důvodem, proč se rada města rozhodla, že provozovat tuto sociální službu bude město prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace,“ vysvětlila Mojžyšková.

Podle jejího názoru jsou varování ze strany Charity neopodstatněná. Například v Třebíči existuje podobný model Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy bez problémů a poskytuje klientům širokou škálu sociálních služeb.

„K nesourodým a problematickým sociálním skupinám klientů, o kterých se paní ředitelka zmiňuje, mohu pouze dodat, že se jedná o klienty, kteří docházejí nyní do budovy městského úřadu v Rámech, kde se jim věnují sociální pracovníci a kurátoři,“ podotkla Mojžyšková. Jak zdůraznila, přestěhováním administrativních pracovníků z Domova pro seniory Reynkova, vzniknou v Domově volné prostory pro další pokoje, které jsou nutně potřeba. Přestěhováním pečovatelek se zvýší dostupnost této služby pro potřebné. „Klienti azylového domu by neměli být žádným ohrožením, protože jak popsala paní ředitelka, k žádným výrazným konfliktům v charitním domově, který oni provozují, nedochází,“ dodala Mojžyšková.