Peníze se v Borové rozhodli využít dvěma způsoby. Jsou to například odpočinková místa směrem na Peršíkov, Železné Horky a do Manty. Během listopadu tam pracovníci obce již zasadili lavičky. Část prostředků Borová použila na nákup Automatického Externího Defibrilátoru (AED) a na proškolení veřejnosti o tom, jak v případě potřeby defibrilátor použít od Českého červeného kříže.

AED je počítačově řízený přístroj pro laiky, který je schopen analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny k provedení resuscitace správným způsobem. Jediné, co musí obsluha udělat, je zapnout přístroj, nalepit elektrody a řídit se pokyny přístroje.

Koncert Jindřicha Macka a Jitky Baštové.
VIDEO: Na revoluci zavzpomínali s loutnou a akordeonem

Podle zdravotníků jen zhruba 15 procent pacientů, kteří měli srdeční příhodu, má to štěstí, že se vrací zpět do běžného života. Klíčový faktor úspěchu je poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent.

Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED defibrilátoru se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj, který dá člověku defibrilátor. Borovský defibrilátor by měl být podle vedení městyse uložen do skříňky někde venku na nejvhodnějším místě, kde bude v případě potřeby hned po ruce.