Sice fungoval, ale nebylo možné ho odblokovat a zjistit majitele. Nálezkyně se proto vydala s telefonem na policejní stanici do Přibyslavi, aby ho odevzdala, jenže tam na ni čekalo překvapení. Policisté ji poučili, že podle nového občanského zákoníku se nálezy podobného druhu už nemají na policejních stanicích či služebnách odevzdávat.

V občanském zákoníku se totiž změnilo několik zásadních věcí. Například i to, že pokud někdo najde ztracenou věc, měl by ji vrátit tomu, kdo ji ztratil. V případě, že lze dohledat majitele ztracené věci, stávají se tedy z poctivých nálezců detektivové. V praxi to znamená, že by se například osobní doklady, funkční mobilní telefony nebo peněženky s údaji o majiteli neměly vůbec v oddělení nálezů a ztrát objevovat. Ovšem u zamčeného mobilního telefonu nebylo možné zjistit, komu patří. V takovém případě by se měl mobilní telefon podle policistů odevzdat do tří dnů na příslušném městském úřadu.

„Není to tak, že by ubyly počty nalezených věcí. Letošní rok se od toho loňského moc neliší," říká Jana Musílková z chotěbořské radnice. Nálezci nosí klíče, brýle, občas se najde i jízdní kolo. Některé nálezy přináší i městská policie. „Snažíme se nálezcům pomoci vypátrat majitele, pokud to je možné. Třeba podle kartičky zdravotní pojišťovny kontaktujeme příslušného lékaře. Některé nálezy, u nichž se nedá majitel zjistit, zapíšeme a zveřejníme v seznamu na městském webu," vysvětluje Musílková.

Zákoník konstatuje, že byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku, má nálezce povinnost odevzdat ji provozovateli takového zařízení. To ale například majitelé a provozovatelé restaurací vidí jako problém, zbytečnou komplikaci, která jim jen přidělá práci a potíže. „Nový zákoník otravuje poctivým lidem život, přidělává starosti a učí je, aby si poctivosti rychle odnaučili. Někteří moji kamarádi, pokud něco takového v hospodě najdou, se netají tím, že nalezenou věc prostě nepozorovaně vyhodí na chodník. Ať si s ní přidělává starosti někdo jiný. Já osobně, kdybych našel peněženku, nechám ji ležet," říká jeden z provozovatelů restaurace v Havlíčkově Brodě, který si nepřál být jmenován.

Jenže kdyby majiteli dokladů nezavolal a peněženku si nechal, dopustil by se trestného činu. Pokud totiž člověk nález neoznámí, dopouští se přestupku, za který může dostat pokutu až 15 tisíc korun. Pokud je ovšem předmět dražší než 5 tisíc korun, tak se jedná dokonce o trestný čin se sazbou od dvou do osmi let vězení.

Pokud obec nezjistí, komu nalezená věc patří, snaží se o nálezu informovat prostřednictvím místního rozhlasu nebo webových stránek města. Když se však nenajde majitel do tří let od chvíle, kdy byla věc nalezena, propadá obci, nálezci nebo jiné osobě, které byla věc svěřena. Majitele mobilního telefonu z Přibyslavska se nakonec zjistit podařilo.

Stejně jako v předchozí právní úpravě, i v novém občanském zákoníku je nálezci přiznáno nálezné ve výši jedné desetiny ceny nálezu, popřípadě dle uvážení. To už ale záleží na hodnotě a domluvě mezi tím, kdo věc našel, a tím, kdo věc ztratil. Nově je také upraven postup, pokud dojde k nálezu zvířete. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn již po uplynutí 4měsíční lhůty se zvířetem volně nakládat, to jest zejména mu nalézt nového pána.