Oslavy pro Polsko tak zásadní his-torické události proběhnou v Poznani. Nikoli náhodou k nim přispěl český výtvarník polského původu Tadeusz Andrzej Krawczyszyn, který svá díla signuje pseudonymem Filip T.A.K. Od 10. března do 29. května v Poznani probíhá výstava jeho padesáti obrazů a grafik pod výmluvným názvem Mosty. S instalací expozice v gotické stavební památce Śluza Katedralna významně pomohla ředitelka brodské Galerie výtvarného umění Hana Nováková.

Zajímavě koncipovaná brožura vydaná k výstavě připomíná, že Filip T.A.K. se v mládí jako umělecký konzervátor podílel na rekonstrukci Zlaté Kaple poznaňské katedrály. V roce 1974 odjel na Vysočinu a na ní už zakotvil natrvalo; zprvu tvořil ve Žďáru, nyní má ateliér v Havlíčkově Borové.„Výstava je projektována jako skromný příklad dobrých česko-polských vztahů. Vždyť kde jinde než na Tumském ostrově, v místě prapočátků vzájemných vazeb, lze lépe ukázat jejich význam, a jak jinak než tvorbou umělce, který tady kdysi restauroval Zlatou Kapli," píše se v katalogu. Kurátor výstavy Ivan Neumann na vernisáži připomenul životní a umělecké zakotvení rodáka z Vratislavi na Vysočině: „Ostatně, nedaleko od Havlíčkovy Borové, kde Filip T.A.K. žije, sídlí v Havlíčkově Brodě galerie výtvarného umění se skvělými sbírkami především české moderní a současné ilustrace a kresby. Konečně, jeho orientace a znalost pohybů ve výtvarném umění je v jeho tvorbě patrná," řekl Neumann.

Ředitel Centra kulturní turistiky CTK TRAKT Robert Mirzyński uvedl, že název Mosty není jednoduchou asociací. „Jdeme hlouběji a saháme znovu k dědictví a přecházíme přes most, který spojuje minulost s přítomností, spojuje příběh vztahu člověka a výtvarné vize; spojuje Polsko a Česko."

Ivo Havlík