„Vzhledem k tomu, že se zde bude pohybovat těžká technika, prosíme občany o shovívavost a trpělivost. Po dokončení dojde k navýšení parkovacích míst i k většímu komfortu v rámci parkování,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Janovský.