Svá želízka v ohni tu má i havlíčkobrodský okres, a to konkrétně Michalův statek v Pohledi a sklárny v Tasicích.

„Národní kulturní památky prohlašuje dle zákona o státní památkové péči nařízením vláda. Nařízení vlády v předmětné záležitosti je v současné době ve fázi ukončeného připomínkového řízení, což znamená, že je připraveno ke schválení vládou. Po tomto úkonu budou zmíněné objekty prohlášeny za národní kulturní památku, čemuž v současné době objektivně nic nebrání," uvedla vedoucí Oddělení památkové péče Kraje Vysočina Olga Čermáková a doplnila, že kromě Michalova statku a sklárny v Tasicích se na Vysočině národní kulturní památkou stane i donedávna chátrající zámek v Červené Řečici na Pelhřimovsku.

Snažení má smysl

Nominace Michalova statku v Pohledi na národní kulturní památku překvapila samotného správce objektu a zároveň starostu obce Jindřicha Holuba.

„Myslím si, že důvodem prohlášení statku za národní kulturní památku může být i fakt, že se zhruba čtyři sta let starý objekt a vlastně celý jeho areál zachoval v neporušeném stavu a v ucelené podobě," vyjádřil svůj názor Jindřich Holub a podotkl, že před patnácti lety se našli dokonce i tací, kteří navrhovali zbourání Michalova statku.

Jak dále starosta Pohledi uvedl, toto „památkové povýšení" je pro ty, kteří se o statek starají, jakési zadostiučinění toho, že jejich snažení má smysl. Prý ani nepočítá s tím, že by „nálepka" národní kulturní památky přinesla objektu nějaké zvláštní finanční výhody. Nicméně se domnívá, že by přece jen mohl statek dostat lepší servis ve smyslu památkové péče, a také by se mohla zvýšit jeho návštěvnost.

Huť Jakub

Dějiště známého televizního seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře, tedy Huť Jakub v Tasicích, se podle informací od Marie Milichovské už dříve mohlo stát dokonce památkou UNESCO.

„V letech 1998 a 1999 tu byla snaha ze strany památkářů a odborníků v oblasti sklářství, aby byla sklárna prohlášena za památku UNESCO. Nicméně tehdy byla jiná situace – sklárna byla ještě v provozu. Nakonec to ale bohužel nevyšlo," prozradila Milichovská. Ta stejně jako Jindřich Holub z Pohledi považuje jmenování sklárny národní kulturní památkou v prvé řadě za ocenění všech, kteří sklárnou v její dvěstěleté existenci prošli.

„Také se sklárna dostane pod vyšší stupeň památkové ochrany a myslím, že se stane atraktivnější pro turisty. Možná získáme i nějaké grantové prostředky, ale to není to nejzásadnější," doplnila Marie Milichovská.

Podle informací od Olgy Čermákové přísluší národním kulturním památkám vyšší forma ochrany. Změní se také dozor nad obnovou předmětných objektů. Ten už nebude vykonávat obec, ale krajský úřad.

Vyšší stupeň významnosti z hlediska kulturních památek jim také slibuje zvýšení návštěvnosti. Určité zvýhodnění je také čeká při získávání dotací na obnovu předmětných objektů.

Historie Michalova statku v Pohledi spadá už do roku 1591. Od původních majitelů, rodu Michalů, ho v roce 2000 koupila obec Pohleď. Po opravách byl statek v roce 2004 zpřístupněn veřejnosti.

Soubor staveb sestává z obytného stavení s navazujícími chlévy, kolnami, špýcharem a  studnou. Na celkovém obrazu historie se podílí také současný chov hospodářských zvířat původních českých plemen. Na statku se pořádají nejrůznější kulturní akce pro veřejnost, z nichž se mezi turisty největšímu ohlasu těší Staročeské Vánoce, Staročeské Velikonoce a také Svatojánská noc.

Ve sklárně v Tasicích působil její první huťmistr už v roce 1796. V roce 1990 byla prohlášena za kulturní památku, ovšem o dvanáct let později byl její provoz definitivně ukončen. V současné době o vybudovaný sklářský skanzen pečuje rodinný kolektiv, který se snaží nejen sklárnu zachovat, ale také rozvíjet její potenciál. V brzké budoucnosti by se zde prý mohly konat zajímavé kulturní akce pro veřejnost.

Aneta Slavíková