„Zhrzená Dita Protopopová likviduje léčebnu, se kterou měla osobní konflikt a kterou nesnáší,“ myslí si lékařka Štěpánka Hromadová.

Podobný názor mají i další zaměstnanci. „Dita Protopopová, tehdy ještě Kalnická, u nás kdysi pracovala. Bývaly jsme dokonce kamarádky. Velmi se ale změnila. Když z naší nemocnice odcházela, řekla, že řediteli ještě ukáže. Marně jsme jí to rozmlouvali,“ posteskla si zdravotní sestra Marcela Kotnová.

Psychiatrička však tvrdí, že se tato tvrzení nezakládají na pravdě. „Něco takového zásadně odmítám. Odvolání ředitele přímo řízené organizace je plně v gesci ministra zdravotnictví. Ano, v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod jsem shodou okolností před více než deseti lety pracovala, ale s panem ředitelem jsem měla korektní pracovní vztahy,“ oponovala Dita Protopopová.

Důvodem odvolání uznávaného ředitele byla údajná nespokojenost ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s jeho postojem k reformě zdravotnictví. O celé věci Deník už informoval. Jak se ale postupně ukazuje, vše může být jinak a v Maškově odvolání může mít prsty právě bývalá zaměstnankyně brodské psychiatrie. Svou roli mohla sehrát i stížnost z havlíčkobrodského Centra duševního zdraví na odchod jednoho z lékařů.

Zaměstnanci nemocnice s důvody Maškova odvolání rozhodně nesouhlasí. „Tomu, že jsme málo pro reformu, se musím jen smát. Myslím, že každý ministr by si měl vždy hodně rozmyslet, než někoho odvolá. Zajet se do dané nemocnice podívat, promluvit s personálem i pacienty. Odvolat ředitele nemocnice je závažný krok, vždy je riziko ohrožení kvality péče, a tím ohrožení zdraví pacientů,“ upozornila lékařka Marie Rafajová.

„Myslíme si, že byl odvolaný neoprávněně a toto rozhodnutí bylo naprosto ideologické, protože upozorňoval na některé zásadní chyby v reformě, které by ohrozily nejen pacienty, ale celou psychiatrickou péči. Podle mého názoru právě to vzbudilo velkou vlnu nevole. Trochu mi to zavání diktaturou. Každého, kdo má jiný názor, odstraníme. Tento přístup je naprosto nepřijatelný,“ rozhořčil se primář psychiatrie Jan Horčičko.

Zaměstnanci nemocnice na základě odvolání ředitele podnikají další kroky. „Napsali jsme otevřený dopis ministrovi, který podepsalo celé vedení nemocnice. Vyjadřujeme se v něm k tomu, že nesouhlasíme s důvody odvolání pana ředitele. Mimo jiné pana ministra zveme i sem k nám, abychom se mohli o všem pobavit osobně. Pokud na to nebude reagovat, tak, ačkoli nechceme poškodit pacienty, jsme připraveni podat hromadné výpovědi,“ sdělil Horčičko.

Jedním z nedostatků, na které ředitel Mašek upozorňoval bylo například financování Center duševního zdraví. „Připomínkoval, že není vytvořena legislativa k jejich provozu a dalších projektů ani jejich ekonomické zajištění po skončení dotací. Multidisciplinární týmy, které vznikají, jsou extrémně finančně náročné a málo efektivní. Pan ředitel se proto choval zodpovědně a nikoliv málo aktivně či dokonce pasivně, jak uvedl ministr zdravotnictví. Jen se bránil vystavit nemocnici takovému ekonomickému riziku a sebe případnému právnímu postihu,“ řekl Horčičko.

„Vždy se tady moc dobře pracovalo, a to je především zásluha pana ředitele. Z nastalé situace jsou všichni zaměstnanci rozčarovaní a mají absolutní pocit zmaru a dehonestace jejich práce. Péče o pacienty je u nás výborná a ještě před týdnem nás dávali za vzor. Odvolání ředitele za neaktivitu je naprosto bizarní. Snažili jsme se vyjít vstříc reformě a najednou jsme označení za ty, kteří jí házeli klacky pod nohy,“ pokrčil rameny Horčičko.

Zpráva o odvolání ředitele Maška, u kterého byla přítomná i sama Protopopová, přišla v pátek odpoledne. Mnozí si myslí, že to bylo předem naplánované. „Ten, kdo zná ředitele a chod tohoto zařízení, se jen chytá za hlavu. Odvoláme ředitele v pátek odpoledne, aby se o tom moc nemluvilo a média v tom zbytečně nerýpala. Jasně, komu by se taky hodilo to, že ANO udělalo další personální přešlap,“ přemítala Veronika Vošická Buráňová.

V nemocnici od pátku vládne ponurá atmosféra. „V sobotu, když jsem procházela léčebnou, byl ve vzduchu smutek. Lidé chodili jak z pohřbu. Obvyklé veselé pozdravy a vtipkování byly najednou pryč. Zůstala jen obrovská sounáležitost, vědomí toho, jak je cenné, že to zde funguje a že chceme dál společně léčit naše pacienty a udělat pro ně co nejvíc,“ podělila se o své dojmy lékařka Rafajová.

Dita Protopopová je blízká spolupracovnice premiéra Andreje Babiše. Mimo jiné léčila i jeho syna a odsouhlasila jeho pobyt na Krymu. Dnes na ministerstvu zdravotnictví vedeném Adamem Vojtěchem řídí projekty související s reformou psychiatrické péče.

Podle zjištěných informací je reforma zdravotnictví spojena především s útlumem psychiatrických nemocnic a přeložením pacientů do domácí a komunitní péče. „Samotná myšlenka reformy není špatná, ale není vhodná pro všechny pacienty. Ministerstvo se to však snaží zarputile prosadit. Navíc si myslím, že je uchopená za špatný konec. Kdyby nejprve posílili terénní a ambulantní služby, byl důkladně proškolen personál z řad sociálních pracovníků příslušných organizací a až pak redukovali lůžka v nemocnicích, tak by to bylo logičtější,“ zamyslel se Horčičko.

„Až celý ten průšvih s reformou praskne, budou se hledat fiktivní viníci a křičet, bude už pozdě. Velmi slušně fungující systém péče bude v troskách. Doplatí na to pacienti a veřejnost. Jen ti nahoře se zase budou tvářit nechápavě, vždyť oni přeci chtěli dobrou věc. Věřím tomu, že se bude i tentokrát tutlat, kolik doktorů, primářů a ředitelů marně varovalo a bilo na poplach,“ uzavřela Kotnová.