Kafilérie ve Věži denně odstraní nebo zpracuje více než deset tun vedlejších produktů živočišného původu. Firma však toto zařízení provozovala s neodstraněnými závadami na vzduchotechnickém potrubí k biofiltrům biologické části čistírny odpadních vod.

„Konkrétně se jednalo o závady, při kterých docházelo k úniku odsávané vzdušiny z aktivace přímo do vnějšího ovzduší, kdy část odsávané vzdušiny ze vzduchotechnického potrubí k 4 biofiltrům aktivace unikala netěsnostmi na potrubí mimo biofiltry,“ přiblížil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Od ledna 2018 do února 2019 firma v deníku biofiltru uváděla pouze zápis „kontrola podtlaku“, ale nezaznamenávala výsledky měření odporu biofiltru, tedy konkrétní naměřené hodnoty, podle kterých se má řídit provádění kypření, případně výměny náplně biofiltru. Nepředkládala také úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením a nevedla provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování.

Tento prohřešek však nebyl za poslední období jediný. „V loňském roce jsme řešili rozsáhlé znečištění Perlového potoka způsobené vypouštěním rybníku uvnitř areálu, který slouží jako koncový stupeň čistírny odpadních vod. Tímto jednáním došlo k výraznému znečištění vodního toku. S podezřením na trestný čin proti životnímu prostředí jsme záležitost předali Policii České republiky,“ dodal Panský.

Za provoz zařízení v rozporu s integrovaným povolením lze podle zákona uložit pokutu až deset milionů korun. Proti dvousettisícové tisícové pokutě od inspekce životního prostředí se společnost neodvolala, a tak tak 25. července nabyla právní moci.