„Stávající trasa silnice v současnosti nevyhovuje svým směrovým, výškovým a zejména šířkovým uspořádání intenzitě dopravy,“ informovala Radka Weidemannová z odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina.

Modernizace silnice začala 10. dubna a potrvá až do 31. října letošního roku. Během této doby platí pro řidiče úplná uzavírka. „Dojde k napřímení oblouků a komunikace bude vybudována v kategorii S 7,5 s šířkou zpevnění 6,5 metrů pro komfortnější průjezd,“ doplnila Radka Weidemannová. K 31. říjnu bude úsek silnice zprovozněn v režimu předčasného užívání.

Celkové náklady na modernizaci silnice by měly dosáhnout výše 96 milionů korun. Na projekt by měl Kraj Vysočina získat také dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 76 milionů korun.

Jakub Pollag a Václav Mlynár ze Studia deFORM s jejich kolekcí nazvanou Orbital.
OBRAZEM: Z Frankfurtu si Bomma přivezla cenu Design Plus