„Jsme rádi, že kolaudací nových učeben praktických činností a místností sociálního zázemí, které vznikly přestavbou původních půdních a skladovacích prostor, skončila postupná rekonstrukce Rybovy vily," uvedla ředitelka školy Drahomíra Danielková. Ta dodala, že výuka v nových učebnách bude zahájena počátkem měsíce května. „Využívat je budou především žáci základní praktické školy a s nimi i žáci praktické školy jednoleté a dvouleté," upřesnila Danielková.

Kraj Vysočina, který je zřizovatelem školy a který byl současně i investorem, uvolnil na stavební práce, kterých se na podzim loňského roku ujala havlíčkobrodská společnost Termgas, zhruba jeden a půl milionu korun.

Celková rekonstrukce chotěbořské Rybovy vily byla úvodní etapou zahájena v roce 2013. V jejím rámci bylo upraveno především její přízemí, do něhož škola umístila jednu učebnu, kancelář a keramickou dílnu. Vila také dostala novou střechu, okna a fasádu.

Školu, která se věnuje především výchově a vzdělávání dětí s mentálním postižením, navštěvuje v současné době zhruba sedm desítek žáků. K dispozici má i svůj internát. „Dá se říci, že jsme školou nadregionální. Vzděláváme totiž i děti ze vzdálenějších míst havlíčkobrodského okresu a sousedního Pardubického kraje," uzavřela ředitelka Danielková.