Na programu je hudební koláž doplněná texty Martiny Špinkové z knihy Anna a Anička „O času“, scénická parafráze pěti fází smutku podle modelu E. Kübler- Rossové „Cesta smíření“ nebo choreografie inspirovaná plamínkem svíčky nazvaná Světlo. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, který již přes dva roky usiluje o výstavbu lůžkového hospice pro Vysočinu.

Eva Bechyňová získala jako první v roce 2014 cenu města Přibyslav.
Město Přibyslav ztratilo významnou osobnost, odešla Eva Bechyňová