„V souvislosti s opravou Základní školy Přibyslav, a ve snaze umožnit přestavbu s co možná nejmenším dopadem na průběh školního roku, připravila škola ve spolupráci 
s dodavatelskou firmou urči-té řešení," informoval ředitel školy Petr Adam.
Výuka bude probíhat standardně do pátku 6. června 2014, přičemž už od poloviny března je uvolněn a vyklizen objekt školy mezi historickou budovou a halou.

Přestože zatím nebyly započaty žádné stavební úpravy s ohledem na poněkud liknavější přístup kontrolních orgánů, zosobněných úřadem regionální rady NUTS Jihovýchod, je třeba vše připravit, aby byl dodržen harmonogram přestavby," vysvětlil ředitel.

Podle starosty města Jana Štefáčka NUTS Jihovýchod dost dlouho otálel se zasláním dotace z evropských peněz. Proto se rekonstrukce školy, konkrétně její čtvrtá etapa, pozdržela. „Škola učiní vše potřebné, aby uvolnila a vyklidila historickou budovu školy, 
a tím umožnila včasné zahájení rekonstrukce. Datum uvolnění objektu bylo stanoveno na pondělí 9. června 2014," upřesnil ředitel školy.

V průběhu měsíce června bude podle ředitele Adama upraven rozvrh pouze u druhého stupně základní školy, prvního stupně se změny výuky netýkají.

Vyučovat na směny se nebude

„V týdnu od 9. do 13. června budou probíhat výlety šestého a sedmého ročníku, popřípadě budou organizovány vzdělávací akce vedoucí například 
k poznání Přibyslavi a okolí. Osmý a devátý ročník absolvuje takzvaný projektový týden. Následující týden se zase role obrátí. To znamená, že šestý a sedmý ročník absolvuje projektový týden a osmý a devátý výlety. V pondělí 23. června předáme vysvědčení všem žákům druhého stupně. Ve dnech od 24. do 27. června bude žákům druhého stupně uděleno ředitelské volno," popsal ředitel Petr Adam změny školního rozvrhu.

Vedení města Přibyslav soudí, že je tímto řešením umožněno zahájit přestavbu historické školní budovy z 19. století  de facto o celý měsíc dříve. Podle ředitele Petra Adama tak nebude třeba sahat k výuce na směny.

„Soutěž na 4. etapu je ukončena. Kontrola ze strany poskytovatele dotace trvala neuvěřitelně dlouho. Po podpisu smlouvy o dílo začne  firma Unistav Brno s modernizací nejstarší školní budovy, to znamená budovy C, která vede do náměstí a budovy D směrem ke sportovní hale," potvrdil starosta Jan Štefáček 
s tím, že na stavbě třetí etapy se školy se již intenzivně pracuje.  Investici řádu desítek milionů korun do rekonstrukce školy  pokryje městu Přibyslav zčásti státní dotace a zčásti úvěr. Na první etapu prací to byl úvěr ve výši 17 milionů korun, na další práce si bere město úvěr kolem 60 milionů korun.

Podle Štefáčka je potěšující, že se již podařilo zdárně ukončit první a druhou etapu rekonstrukce školy  v podobě nové budovy, kde jsou moderní třídy, široké chodby, nová tělocvična, sauna i odpočinkové atrium. Kompletní rekonstrukce celého školního areálu bude ukončena v roce 2015.