I z tohoto důvodu se museli žáci přesunout do náhradních prostor obchodní akademie. „Práce na Základní škole Smetanova pokračují podle plánu. Dosud se nevyskytly žádné komplikace. Předpokládáme proto, že se žáci vrátí do svých tříd už na začátku nového školního roku,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd. V září a říjnu budou probíhat už jen venkovní práce, které nijak nenaruší řádnou výuku. Město do této akce investuje necelých sedm milionů korun.