„Stěžejní část projektu je tak věnována vzdělávání cizinců (děti, mládež, dospělí), neboť neznalost českého jazyka je největší bariérou. Projekt je dále doplněn o aktivity, které cizince dále motivuje k dalšímu studiu. V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem cizinců

ze třetích zemí, kteří přichází do Havlíčkova Brodu, a s tím spojených požadavků na zajištění většího počtu výukových hodin je součástí projektu i dvousemestrální kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, kterého se zúčastní tři učitelky z místních základních škol a jedna učitelka z místní mateřské školy,“ informovala o projektu Lucie Mesteková.

Projekt má zvýšit míru integrace cizinců do české společnosti (zejména pomocí kurzů českého jazyka a sociálně kulturních dovedností) a snížit strach a obavy veřejnosti z cizinců ve městě. Například v Havlíčkově Brodě v současné době žije a pracuje asi 300 Mongolů.

„Jazykové problémy mongolských rodin jsme vyřešili intenzivními kurzy češtiny na které nám přispívalo město Havlíčkův Brod z fondů Ministerstva vnitra. Tyto fondy se vyčerpaly, ale firma, kde většina našich krajanů pracuje, společnost Futaba, zařadila podporu výuky češtiny do svého programu pro zaměstnance,“ sdělil v minulosti koordinátor pro cizince Bukhbilegt Erkhbayar.