Výše tohoto daru bude záležet na finanční podpoře veřejnosti. Oznámil to Jan Čihák, člen výboru Spolku Přátelé Zahrádky.

„Spolek se podílí na obnově kostela sv. Víta, který na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce připomíná několik staletí starou existenci městyse Zahrádka. Ten byl vysídlen při napouštění přehrady. Cílem spolku je vytvořit v kostele multikulturní prostor pro setkávání rodáků, koncerty, výstavy, bohoslužby a další kulturní akce," uvedl Čihák.

Veřejnost může výrazně pomoci

Při průzkumech v osmdesátých letech minulého století byla v kostele zničena elektrická instalace.

Spolek proto přihlásil projekt její obnovy do akce ERA pomáhá regionům. Odborná komise projekt vybrala do finále, v němž soutěží s dalšími třemi neziskovými organizacemi.

O výši finanční podpory teď rozhodne veřejnost.

„Dary budou přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých organizací podle pravidla – čím více vyberou od veřejnosti, tím vyšší dar získají. To znamená, že ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží padesát tisíc korun, druhá čtyřicet tisíc, třetí pětatřicet tisíc a čtvrtá organizace získá pětadvacet tisíc korun. Základní podmínkou je vybrat alespoň pět tisíc korun minimálně od pěti různých dárců," vysvětlil Čihák.

Sbírka finančních prostředků poskytnutých veřejností probíhá až do 6. ledna příští
ho roku.

„Pokud nám chtějí 
lidé pomoci, tak mohou posílat své příspěvky na účet, číslo 101 7777 101/0300 s variabilním symbolem 1901. Za každou částku předem velice děkujeme," podotkl Čihák.

Ten upřesnil, že příspěvek je možno poslat příkazem k úhradě, poštovní poukázkou nebo prostřednictvím webové stránky www.erapomaharegionum.cz díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj".

Průběh soutěže mohou zájemci sledovat také na této webové adrese.