Z městečka Zahrádka se do dnešních dnů zachoval pouze kostel svatého Víta. Původní svět zde zanikl před více než čtyřiceti lety, kdy se na místě tehdejšího městečka začala budovat nádrž pro pitnou vodu pro Prahu. Jediné, co tehdy demolici přežilo, byl právě kostel. Záhubě unikl jen díky nálezu vzácných nástěnných maleb ze 14. století. Demolici a zaplavení se kostel sice vyhnul, zub času se ale na něm podepsal stejně neúprosně. O jeho záchranu pro další generace usiluje Spolek přátelé Zahrádky. Kostel se snaží nejenom postupně opravovat, ale chce z něj také časem udělat památník zátopové oblasti s expozicí věnovanou páteru Josefu Toufarovi, který v kostele kdysi působil. Pomoci Zahrádce mohou lidé prostřednictvím veřejné sbírky nebo adopcí vitrážových oken, které kdysi nechal vyrobit páter Toufar a které se dnes v obnoveném lesku vrací zpět do kostela.

Tajuplná Zahrádka se lidem opět otevře v sobotu 16. června. Program pro veřejnost, který zahájí mše svatá, je připraven od 14 do 17 hodin. V 15 hodin vystoupí sbor Čech, Lech a Humpolec a v 16 hodin začínají komentované prohlídky kostela a bývalého náměstí. „Tradičně bude připravená výstavka z historie Zahrádky, tentokrát věnovaná osmičkovým výročím nahlíženým pohledem písařů kroniky městysu Zahrádka,“ doplnil Jan Čihák ze Spolku Přátelé Zahrádky.

Premiéru letos před veřejností bude mít také nová mapa Zahrádky, kterou vytvořil jako svou semestrální práci student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Rostislav Berka z Ledče nad Sázavou. „Mapa zachycuje podobu Zahrádky před zahájením demoličních prací, tedy v 60. letech. Jsou v ní vyznačeny obchody, služby, kulturní, sportovní, průmyslové a zemědělské objekty městečka. Tato mapa pokrývá bílé místo v kartografické historii Zahrádky, neboť zřejmě žádná mapa obce s vyznačením čísel popisných objektů nikdy nebyla vydána,“ doplnil Jan Čihák. Mapa by měla do budoucna posloužit k lepší orientaci při dokumentování historie městečka i k uchování vizuální prezentace informací o životě v Zahrádce.