Jejich tradiční výstavu, kterou pořádají v prostorách úřadu městyse, otevřena bude vždy od 8 do 17 hodin, pojali také jako součást oslav výročí padesáti let existence Spolku zahrádkářů v Krucemburku.

„17. února 1963 několik nadšených členů založilo místní organizaci Českého svazu zahrádkářů Křížová. Měl 18 členů a prvním předsedou byl Ladislav Zvolánek. Postupně se počet členů rozrůstal a v letech 1982 až 84 měli již zahrádkáři 84 členů," vzpomíná  člen spolku Pavel Novák.

Za celé působení organizace bylo vykonáno hodně dobré práce. V roce 1970 obec předala zahrádkářům místnosti v prostorách Družstevního domu, a to byl základ pro vykonání největší akce zahrádkářů – zřízení moštárny ovoce.  „Za velkého nadšení a díky pracovitosti téměř všech členů byly provedeny stavební úpravy pro umístění lisu a byla také vybudována nová kanalizace, přípojka vody, elektrického proudu a celková rekonstrukce.   Strojní zařízení bylo po technické stránce i celé výroby zhotoveno ve strojírnách na Starém Ransku našimi členy. Byla vybudována moštárna ovoce jako jedna ze šesti na okrese Havlíčkův Brod," pokračuje Novák. Ten dodal, že technické řešení jezdili do Krucemburku kopírovat zahrádkáři z daleko větších organizací. „Nutno podotknout, že všechny práce byly konány dobrovolně, bez nároku na odměnu, a byly to stovky hodin. Musíme opravdu ocenit práci těch prvních zahrádkářů, kteří se na tom podíleli, takže moštárna je v provozu už víc než 40 let," zdůrazňuje Novák. O tom, že zřízení moštárny nebylo zbytečné, svědčí následující údaje: jen za prvních 13 roků bylo zpracováno 15 vagonů ovoce a vylisováno téměř 75 000 litrů ovocného moštu. Za příznivé úrody se ovoce moštuje každoročně, i když se zpracovává daleko menší množství ovoce: Někteří lidé se však k tomuto způsobu zpracování vracejí i nyní. Mošt je využíván i jako surovina pro další zpracování v palírnách ovoce. Někteří již zvažují, zda je lepší mošt ze svého chemicky neošetřeného přebraného a umytého ovoce, které si připraví a sleduje, jak je zmoštováno, nebo zda je lepší kupovat mošt získaný z ovoce z výkupu z kontejnerů.

Tam je vše vymoštováno a hnilobný proces je chemicky zastaven a vše je chemicky zakonzervováno.

Toto není jediná činnost organizace. V 70. a 80. letech byl organizován výkup padaného ovoce a rybízu. Jen v roce 1983 bylo od členů a občanů obce vykoupeno 300 kg angreštu, 500 kg černého rybízu a téměř 3000 kg červeného rybízu.

Každým rokem spolek pořádá zájezdy na různé akce se zahrádkářskou tematikou. Větší zájem je o jarní zájezdy, protože si každý chce nakoupit nové rostliny, které zkouší pěstovat v našich podmínkách.

Pořádání výstav má v Krucemburku také tradici. Zejména přestavbou obecního úřadu uvnitř staré budovy, na kterých se i členové spolku podíleli, byly získány skutečně reprezentační prostory, které spolek využívá pro pořádání  výstav. Dříve bylo vystavováno hlavně ovoce, postupem času   i díky výpěstkům Jirky Orlíčka začali zahrádkáři rozšiřovat výstavy květin, při kterých dosahují dobrých výsledků, a výstavy jsou uznávány milovníky květin v celém okolí. A Pavel Novák pokračuje:   „Musíme vzpomenout na ty, kteří dali směr zahrádkářům v této oblasti. Vedle prvního předsedy Ladislava Zvolánka to byli i další předsedové  Jan Zrzavý, Ladislav Janáček a především přítel Jan Čermák, který téměř 20 let až do své smrti obětoval svůj volný čas pro organizování zahrádkářské a zejména ovocnářské činnosti v Krucemburku. Ze zakládajících členů jsou v našem spolku aktivní ještě pánové Daniel, Derfl a Žampach.  Jim a všem i nejmenovaným ostatním členům, kteří nastartovali naši organizaci a vytvořili podmínky, abychom měli na co navazovat, patří velké poděkování. Po smrti předsedy organizace přítele Jana Čermáka, byl v následujícím roce 2004 zvolen nový výbor.  V prosinci 2005 jsme vystoupili z Českého zahrádkářského svazu a  zbývajících 46 členů založilo Spolek zahrádkářů Krucemburk. Po založení spolku se nám  podařilo  zastavit pokles členské základny, dokonce došlo k nárůstu členů až na 58 členů. K dnešnímu dni máme 49 členů. Za 8 let samostatnosti jsme jen na příspěvcích nadřízeným orgánům ušetřili cca 25 000 Kč, což není jistě zanedbatelná částka. I toto nám potvrzuje, že naše rozhodnutí osamostatnit se bylo asi správné. Zahrádkářská činnost v širokém okolí stagnuje, zanikly zahrádkáři ve Ždírci n. D. a mnoho jiných organizací, nám se stále daří navazovat na práci předchozích generací zahrádkářů.

Organizujeme společná posezení členů, spojená s besedami a výměnou zkušeností. Navštěvujeme  naše členy u příležitosti jejich životních jubileí. Též jsme zavedli možnost vypůjčit si DVD, kde jsou archivovány naše akce cca 10 let zpět.

Náš spolek stárne, uvítali bychom v našich řadách nové mladé zájemce o zahrádkářskou činnost. Stáváme se takovou organizací, která napomáhá vyplňovat volný čas seniorů. Stojí za zvážení, jestli nerozšířit naši činnost, jako setkávání a pořádání besed.

Naše činnost prošla za 50 let určitým vývojem. V prvních letech byla zahrádkářská činnost zaměřena převážně na pěstování a zpracování i výkup ovoce, postupem času přecházíme na okrasné zahrádky, kde získáváme květiny pro naše výstavy květin. První z našich výstav byly zaměřeny na výstavy ovoce, postupem se prolínaly s výstavami květin. V současné době jsou výstavy květin na velmi dobré úrovni.

Za činnost během téměř půl století se nemusíme stydět a přáním všech zakládajících členů by určitě bylo, aby zejména mladší generace v jejich práci pokračovala. Tím jsem ve stručnosti shrnul 50 let naší činnosti. Všem bych chtěl poděkovat za dosavadní práci   věřím, že se nám podaří na to dobré navázat, udržet nasazenou úroveň i v současných podmínkách. Naší prací vytváříme dobré jméno nejen našeho spolku, ale i městyse Krucemburk.

V roce 50. výročí založení organizace jsme činnost zhodnotili na VČS 3. března. 27. dubna jsme uspořádali zájezd  na Floru Olomouc. Dále plánujeme zájezd na velký zahrádkářský veletrh do Tullnu v Rakousku, který by se měl uskutečnit v sobotu 31. srpna 2013."          (Redakčně upraveno a  zkráceno)