Toto ocenění získaly v okrese jen tři organizace, a sice Pohled, Přibyslav a Světlá nad Sázavou.

Pohledská základní organizace ČZS byla založena 14. dubna 1972. Letos oslaví 40 let své existence.

Na počátku letošního roku měl pohledský zahrádkářský spolek 69 členů. Nejaktivnější členové jsou pravidelně odměňováni, jak se stalo i na letošní členské schůzi, kde byla čestným uznáním oceněna práce Josefa Schöbera a Josefa Hanolda. Stříbrnou medaili za zásluhy obdržel Jiří Šimanovský.

Ani v letošním roce nebudou pohledští zahrádkáři zahálet. Opět se v rámci letní pohledské pouti uskuteční tradiční výstava květin v prostorách pohledského zámku, na podzim opět začne pohledské moštování.

Loni pohledští zahrádkáři vyrobili sedm tisíc litrů moštu, a to nejen pro místní. Zhruba dvě třetiny zájemců o mošt přijely z Havlíčkova Brodu.

Jediným problémem je, že členská základna zahrádkářského spolku v Pohledu stárne a její věkový průměr je poměrně vysoký.