„V lednu se konala schůzka vedoucích. Hlavním tématem byla příprava letošního příměstského tábora. Pro velký zájem se v letošním roce uskuteční dva příměstské tábory," potvrdila za Červený kříž Ilona Loužecká.

Oba příměstské tábory se budou konat v srpnu. První bude pro děti ve věku pět až deset let, druhý pro děti starší. Svoje zázemí najde příměstský tábor v Přibyslavi opět na skautské základně. „Rozdělit děti podle věku jsme se rozhodli z důvodu kapacity i programu tábora," vysvětlila Loužecká.

Základem je opět výuka první pomoci. Pro menší děti jsou nachystány dílničky, táborový režim bude přiměřený jejich věku. Na starší děti čeká program zaměřený na prevenci patologických jevů (alkoholu, kouření, drog, dětské kriminality), více sportu, spaní na základně a podobně. Příměstské tábory si v posledních letech získávají stále větší oblibu, především proto, že cenově jsou pro rodiče mnohem přijatelnější.