O odborný výklad se postará krajinářský architekt Zdenek Sendler, autor právě dokončené etapy revitalizace, který pro město připravuje i etapy další. Sraz účastníků je v 10.00 hodin na hřišti za AZ Centrem a procházka je odhadována zhruba na dvě hodiny.

„Předpokládáme, že v rámci komentované prohlídky se přítomní dozvědí nejen to, jaký je celkový záměr revitalizace, ale zejména to, jaké konkrétní další kroky budou následovat,“ komentoval Jan Schneider, mluvčí a čestný předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost.

Akci pořádá Okrašlovací spolek Budoucnost v úzké součinnosti s městem Havlíčkův Brod jako s investorem probíhající revitalizace parku.