Podle starosty Václava Venhauera budova rekonstrukci nutně potřebovala, interiér nevyhovoval, vytápění bylo zastaralé stejně jako dřevěné stropy.

Náklady na stavební akci čítaly přes 36 milionů korun. Z toho 30 milionů činily dotace z Ministerstva školství, zbytek pokryl městys Libice z úvěru. Práce prováděla stavební firma ze Žďáru nad Sázavou. Po celou dobu rekonstrukce budovy se děti z Libice vzdělávaly v budově bývalého učiliště Štěpánov v sousední obci Bezděkov. Učiliště nechal pro potřeby základní školy upravit městys Libice nákladem asi 600 tisíc korun.

Od loňského září škola přivítala žáky v novém, moderním prostředí. Jak se rekonstrukce povedla, se mohli na vlastní oči přesvědčit obyvatelé Libice již v sobotu 1. září 2018 ve 14 hodin odpoledne. To se konalo slavnostní otevření školy. Obyvatelé Libice mohli školu navštívit a prohlédnout si jí až do 19 hodin večer.

„Záměrem soutěže je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb titulem Stavba roku Kraje Vysočina. Poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který soutěž zaštítil..