„Základní škola v Malči má totiž takzvanou výjimku. Počet žáků je menší, než stanoví předpisy ministerstva školství. Takže pokud chceme školu v obci udržet, musíme její provoz dotovat," vysvětlil starosta obce Karel Musílek.

Jak zdůraznil, zastupitelé obce investice do základní školy schválili bez problémů, protože zájmem celé obce je, aby škola v Malči neskončila. V minulých letech obec rovněž investovala 20 milionů ve dvou etapách do modernizace školy, jejího zateplení 
a plynofikace.

„Do školy v Malči nechodí jenom místní děti, ale jezdí sem školáci z Libice nad Doubravou, Běstviny, Třemošnice i některých dalších obcí na Chotěbořsku. Pro ně by zrušená škola v Malči znamenala problém. Smutné je, že nejsme sami, kdo musí bojovat o udržení školy z důvodu nízkého počtu žáků. Takové problémy má hodně obcí," podotkl starosta Musílek.

Jak dodal, důvodem těchto komplikací je skutečnost, že peníze pro školy ze státního rozpočtu rozděluje ministerstvo školství podle počtu žáků. „To podle mě není šťastné řešení. Je to vidět například u středních škol, které se snaží zaplnit kapacity za jakoukoliv cenu, aby nepřišly o peníze. Takže na střední školu se dneska dostane prakticky každý, bez ohledu na prospěch," posteskl si starosta s tím, že mnohem lepším řešením by bylo financovat školy podle počtu učitelů.

Zvlástní certifikát

Podle starosty Karla Musílka si základní škola v Malči pozornost obce zaslouží. Má velmi zajímavý učební program. Zaměřuje se na ochranu přírody. Základní škola v Malči se může pochlubit od loňského roku rovněž certifikátem „Světová". Nezisková organizace Člověk v tísni, ve spolupráci s organizacemi ARPOK 
a Multikulturní centrum Praha, udělily certifikáty Světové školy na společném workshopu v Americkém centru v Praze. Podmínkou udělování certifikátu je, že děti znají světově ohrožené druhy zvířat, vědí, co znamená fair trade, orientují se v problémech spojených 
s dětskou prací, obezitou nebo hladomory. Dovedou 
o tom diskutovat a přemýšlet v souvislostech.

Takovou školu nelze podle starosty Karla Musílka 
v žádném případě zrušit. Naopak vedení obce plánuje v budově školy určité změny, které potěší hlavně zaměstnané maminky.

„Chystáme rozšíření školní družiny. Volné kapacity ještě máme nad tělocvičnou. Často se stává, že děti 
v družině zůstávají i delší dobu, protože rodiče jsou 
v práci a o děti se nemá kdo starat. V nových prostorách bychom chtěli otevřít například ateliéry, aby se děti měly kde zabavit. Celé prostory by měly být bezbariérové," upřesnil starosta.