Do celostátního projektu Škola bez hranic ve spolupráci s pražskou společností Channel Crossings se zapojila Základní škola v Přibyslavi.

Jednou z hlavních akcí projektu bude podle ředitele Petra Adama rovněž takzvaný projektový den pod názvem Slavní Evropané, který se uskuteční 22. dubna.

„Jedná se o celodenní aktivitu určenou pro žáky druhého stupně. Devadesát školáků bude rozděleno do pracovních skupin. Jejich hlavním úkolem bude určit totožnost historické postavy, kterou bude představovat některý učitel," popsal průběh akce ředitel Adam.

Ovšem komunikace bude probíhat v angličtině za přítomnosti čtyř rodilých mluvčích. „Hlavním cílem je naučit žáky aktivně komunikovat. Aby si uvědomili, že v cizím jazyce není důležité znát hlavně gramatiku, ale domluvit se," zdůraznil ředitel.

Dvojjazyčné učebnice

Aby výuka angličtiny byla skutečně kvalitní, tomu by měly podle Adama dvojjazyčné učebnice, které škola získala právě v rámci projektu Škola bez hranic od společnosti Channel Crossings.

„Zatím to jsou učebnice dějepisu a zeměpisu. Do budoucna uvažujeme také například o učebnicích fyziky," upřesnil Adam.

Ve dvojjazyčných učebnicích se český text kombinuje s anglickým. Kromě angličtiny chce Základní škola v Přibyslavi zkvalitnit podobným způsobem také výuku němčiny. „Němčina není v současné době tak frekventovaná, jako třeba angličtina, což je škoda, už proto, že Němci a Rakušané jsou naši sousedé, mnozí německy mluvící investoři na území Česka i podnikají," podotkl Adam. Celý projekt Škola bez hranic je dotovaný z financí Evropské unie.

O zvýšení kvality výuky cizích jazyků moderním způsobem, který by žáky zaujal, se snaží i Základní škola ve Ždírci nad Doubravou. Škola nabízí jazykové vzdělání nejen dětem, ale i dospělým.

Pojďme společně hovořit, je projekt, který s drobným zpožděním zaviněným Ministerstvem školství zahájili ve Ždírci loni v říjnu.

Od podzimu působí ve škole rodilá mluvčí. Kromě 15 hodin výuky v základní škole bude lektorka působit i šest hodin při vedení zájmových kroužků ve školní družině.

„Zatím máme zajištěnou spolupráci s jazykovou agenturou Polyglot do konce školního roku. Rádi bychom, aby činnost rodilých mluvčích v naší škole pokračovala i v následujících letech a budeme nadále hledat možnosti podpory," zdůraznil ředitel školy, Ota Benc.

Loni v září se v kině ve Ždírci nad Doubravou konalo setkání školy a zástupců společnosti Nuerasoft a rodičů, kde byl prezentován program podpory výuky anglického jazyka – softwareové produkty FastForWord a Reading Assistant. Výukový program žáky velmi zaujal.

„Na základě ankety přihlásili rodiče třetinu všech žáků školy, a to i s vědomím, že budou platit spoluúčast. Po další prezentaci 30. září jsme 2. října zahájili ostrý provoz, v této chvíli je přihlášeno celkem 175 uživatelů, žáci, rodiče, pedagogové a další zájemci," informoval Benc s tím, že obrovský zájem vedení školy nesmírně těší.