Historická budova, sloužící původně jako dům poutníků, byla od roku 1817 také školou. V přízemí byla hospoda, v prvním patře se učilo. Když roku 1874 zakázala okresní školní rada, aby hospoda a škola byly v jedné budově, koupila obec Sobíňov tento dům od vrchnosti a zřídila v něm školu, která je tu dodnes. Škola je integrována s mateřskou školou umístěnou v přístavbě z roku 1978 a se školní jídelnou zajišťující stravování žáků ZŠ i dětí MŠ.

Škola je v části obce zvané Sopoty, která je vzdálená od hlavní silnice a patří k velmi klidným částem obce. Blízké okolí školy tvoří krásná příroda, která je chráněnou oblastí Niva Doubravy. Dále do katastru obce zasahuje CHKO (Chráněná krajinná oblast) Železné hory i CHKO Žďárské vrchy. Nedaleko se pak rozprostírá chráněná oblast Údolí Doubravy a chráněná oblast Ranská rašeliniště a Ranská bahna.

Ilustrační foto.
Přijdeme o nejlepší autobus, stěžují si obyvatelé Ledečska

Kromě toho mají žáci školy takřka nadosah les. Škola je obklopena velikou a pravidelně udržovanou školní zahradou, která skýtá možnosti rozmanitých pohybových aktivit dětí jak pro žáky mateřské školy tak i školáky ve zdravém přírodním prostředí. 

“Vyučování probíhá v budově školy, ve které je zároveň umístěna školní jídelna a školní kuchyně. Budova školy je dále propojena s novější přístavbou, ve které se nachází mateřská škola. Celkové prostředí školy je klidné, vlídné a nestresující, děti ho znají odmalička a to přispívá k jejich klidnému přechodu z MŠ do ZŠ a jejich vstupu do školní výuky. Celková klidná domácí atmosféra školy se odráží na vztazích mezi žáky a zaměstnanci školy,” zdůraznila ředitelka Jana Málková.

V současné době navštěvuje školu 23 žáků, takže škola má takzvanou výjimku. Sobíňovská škola je dvoutřídka. To znamená, že ve škole se děti učí pouze ve dvou třídách.

První třída je pro první a druhý ročník. Druhá třída je pro třetí, čtvrtý a pátý ročník. Podle ředitelky Málkové venkovská škola ještě neznamená horší škola. Děti se učí podle přesně daného rozvrhu. Malý počet žáků umožňuje podle ředitelky daleko osobnější přístup ke každému dítěti. Navíc se ani tato škola nevyhýbá moderním technologiím.

„Naopak naše základní škola je až nadstandardně vybavená,“ podotkla ředitelka Málková s tím, že spolupráce se sobíňovským obecním úřadem je vynikající. Obec vychází potřebám školy maximálně vstříc. Nedávno otevřela sobíňovská škola na školní zahradě moderní altánek, který má v teplých měsících sloužit k výuce. Ve spolupráci s obcí chystá škola v příštích letech zásadní přestavbu školní jídelny a kuchyně.  Výjimkou je školní družina, tu sobíňovská škola nemá.