Jak informoval obyvatele Lípy obecní úřad, byl ve škole zjištěn výskyt podhoubí dřevokazné celulózovorní houby dřevomorky domácí (Serpula lacrymans). Příčinou byl zřejmě únik vody z odpadu pod umyvadlem v jedné učebně, kde se už dlouho viditelně propadlá podlaha. Obecní úřad pozval odborníka. Soudního znalce v oboru dřevozpracování, tropická dřeva, biologické poškození dřeva.

Ten rozhodl, že veškeré viditelně napadené dřevo je třeba pečlivě odstranit . napadený materiál vyvést na skládku, zahrnout či spálit aby nedocházelo k dalšímu šíření houby. Musí být odstraněny i drobné úlomky. Zdivo důkladně ošetřit nebo rovnou vybourat a nově vyzdít.

Obecní úřad nechal zpracovat projekt, který řeší výměnu vadných stropních trámu ve staré části budovy školy, výměnu elektroinstalace a další úpravy. V současné době je vydáno již stavební povolení. Na uskutečnění projektu žádá obec Lípa o 85% dotaci z ministerstva financí. Škola v lípě pochází z druhé poloviny 19. století. Ve 40. letech 20. století prošla adaptací.