Okamžitě zavdaly příčinu ke spekulacím souvisejícím s nedávným rozhodnutím zastupitelstva města jednat o prodeji světelského zámku s rodinou Heleny Degermée.

„Po Světlé nad Sázavou se rozšířila fáma, že město chce společně se zámkem prodat i celý osmnáctihektarový park a že ty pásky s tím již nějakým způsobem souvisejí," uvedl Jiří Moučka, tajemník Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou. „To je ale čirý nesmysl. Vstup do parku město zakázalo ze zcela jiného a daleko prozaičtějšího důvodu. Park je kvůli nedávným vydatným dešťům silně podmáčen a hrozí tam vývraty stromů. Město park dočasně uzavřelo z bezpečnostních důvodů," vysvětlil Moučka. Faktem ale zůstává, že součástí návrhu kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou a rodinou Heleny Degermée, kterou má z pověření zastupitelstva rada města připravit, bude i odprodej části zámeckého parku.

Park má zůstat nadále přístupný

Konkrétně jde o zhruba sedm tisíc metrů čtverečních v těsném sousedství zámku. Případný nabyvatel je chce po skončení nákladných rekonstrukčních prací změnit v park francouzského stylu a část využít jako plochu k parkování," pokračoval Moučka. Ten zdůraznil, že zámecký park by i potom zůstal veřejnosti volně přístupný. „Žádná zeď nebo plot tam rozhodně nebudou," poznamenal Moučka.

Jednotlivé body kupní smlouvy projednají světelští zastupitelé na svém mimořádném zasedání v pondělí 29. července. „Pokud zastupitelstvo smlouvu schválí, prodáme zámek včetně uvedených pozemků za sedmnáct milionů a jedno sto tisíc korun," připomněl starosta města Jan Tourek s tím, že rodina Heleny Degermée chce zámek změnit v hotel s restaurací a v moderní muzeum.

„Byly by v něm dva prohlídkové okruhy. Jeden by byl věnován Světelsku a malířství, druhý pak sklářství. Z devadesáti procent by zámek i nadále sloužil veřejnosti. Nezměnilo by se ani využívání Rytířského sálu," podotkl Tourek.

Pokud rodina Heleny Degermée zámek získá, založí společnost, která ve Světlé nad Sázavou vytvoří pětadvacet nových pracovních míst.

„A to není rozhodně málo," konstatoval Tourek. Podle informací Deníku vlastní rodina Degermée, jejíž příslušníci mají české státní občanství, několik luxusních nemovitostí v Praze, které pronajímá zahraničním ambasádám. Nemovitým majetkem disponuje také v jiných zemích Evropy, například ve Francii.

Helena Degermée je podle vyjádření světelského starosty Tourka seznámena i s tím, že počátkem srpna se v zámeckém parku uskuteční populární Sázavafest.

„Nejenže to ví, ale navíc tuto skutečnost přivítala. Také jejím záměrem je pořádání různých uměleckých festivalů a dalších kulturních akcí v zámku a také v okolním parku," sdělil Tourek.

Zámek ve Světlé nad Sázavou prodal městu Kraj Vysočina za jedenadvacet milionů korun. Světelská samospráva tuto nemovitost koupila i díky desetimilionovému úvěru. Někteří městští zastupitelé požadovali, aby město zámek neprodávalo, a pokud prodat, tak jen se ziskem. „Této argumentaci samozřejmě rozumím, ale v situaci, která na trhu s realitami v současné době panuje, je tento požadavek přinejmenším diskutabilní. Na investora bychom také mohli čekat až  několik let. A všichni si dovedeme představit, co s budovou, která není dlouhodobě využívána, jinými slovy nežije, dokáže udělat čas," uzavřel tajemník Moučka.