Na obnovu parku u dětského domova činila výše podpory přes 1,609 milionů korun, výše podpory pro park kolem brodské nemocnice činily více než 1,295 milionů korun. V rámci projektu bylo obnoveno sedm parků přiléhajících k zařízením zřizovaných Krajem Vysočina.

„Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí," upřesnila Iveta Vlčková, odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Kraje Vysočina. Minulý měsíc proběhlo převzetí posledních dokončených revitalizovaných parků a Kraj Vysočina už nyní připravuje podle Ivety Vlčkové nový projekt na revitalizaci dalších dvou parků.

Kraj čeká na evropské dotace

„V případě získání prostředků z Operačního programu Životní prostředí přijdou na řadu zámecký park ve Zboží a park u Hradu Kámen," upřesnila Vlčková. O stavu parku ve Zboží informoval už loni Havlíčkobrodský deník. Podle předběžných propočtů by omlazení parku ve Zboží mělo stát více než dva miliony korun. Jen pro upřesnění, jde o park v areálu bývalého Ústavu sociální péče, dnes Domova ve Zboží, který pečuje o mentálně handicapované klienty.

Podle ředitele zařízení Josefa Procházky park velkou úpravu už nutně potřebuje. „Poslední revitalizace se uskutečnila již před více než deseti lety. Za tu dobu park opět zchátral. Některé stromy jsou vážně poškozené, vykazují závažné defekty a hrozí pádem," popsal situaci Procházka. Ten dodal, že v areálu se nachází i problematická plocha nefunkční vodní nádrže, ale ani cesty nejsou v dobrém stavu.

Revitalizace parku ve Zboží se dostala loni již do fáze projektu. Podpořil ho i Kraj Vysočina. Další postup bude také záležet na dotacích z fondů Evropské unie.
Cílem revitalizace parku ve Zboží je podle krajského odboru životního prostředí uvést park do mnohem lepšího stavu. Jde hlavně o to, aby cesta parkem byla bezpečná.

Nejdůležitější je, aby park byl ve do stavu, který odpovídá požadavkům provozu zařízení a neohrožoval veřejnost. Postup při omlazení parku by měl být stejný jako u všech ostatních. Pokácí se stromy ohrožující bezpečnost návštěvníků a   zaměstnanců v parku.

Zmizí tak stromy i keře, které jsou ve špatném stavu a nevyhovují ani kompozičně. Projekt počítá také s velkou regenerací trávníků na plochách poškozených kácením a s následným odstraněním pařezů. Nejdůležitějším krokem zůstává zajištění financí. Tři čtvrtiny plánované částky má pokrýt státní dotace Ministerstva životního prostředí čerpaná z fondů Evropské unie.