Loni jeho branami prošly čtyři tisíce 
návštěvníků. Majitelka zámku Helena Degerme to považuje za úspěch, přesto očekává, že letos bude toto číslo ještě vyšší. Přispět k tomu mají především dvě nové výstavní expozice, na jejichž instalaci se již nyní v zámku pracuje.

„Návštěvníci se mohou těšit na další prohlídkový okruh, který bude věnován historickým hodinám a zbraním. Ze svých sbírek nám je zapůjčí Uměleckoprůmyslové muzeum a také Národní muzeum 
v Praze," uvedla Degerme.

Obě expozice budou umístěny v interiérech renesančního a empírového křídla zámku, která procházejí rekonstrukcí.

„Rozšířena bude také naše stávající expozice historického světelského a evropského skla v barokním kříd
le, jejíž vernisáží jsme loni 
v květnu zahájili naši první sezonu. Další exponáty přibudou i v expozici Království
panenek," pokračovala Degerme.

Ta mezi letošní novin
ky zařadila i přípravu zámeckých apartmánů s dobovým nábytkem a vybavením, které vzniknou v renesančním křídle.

Zámek ve Světlé se stal 
na sklonku loňského roku 
přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří 
ČR a v dubnu si ho přijedou prohlédnout zástupci takzvaných incomingových cestovních kanceláří a agentur.

„Ty pro zahraniční turisty, kteří přijíždějí do Prahy, pořádají poznávací zájezdy do různých koutů republiky, například 
i do Želiva či Kutné Hory. Nevidím tedy jediný důvod, proč by nemohli jezdit také k nám do Světlé nad Sázavou," usmála se Degerme a podotkla, že letos má Českou republiku navštívit například i rekordní počet 1,1 milionu Číňanů.

Kulturní a společenské akce

V zámku se loni uskutečnilo na pětadvacet rozličných společenských a kulturních akcí. Byly to koncerty, divadelní představení, workshopy.

Nechyběly ani oslavy Dne dětí či prosincový charitativní Stromeček plný přání. Zámek poskytl zázemí i po-pulárnímu Sázavafestu.

„Ve všech těchto akcích chceme 
i nadále pokračovat. Přidá-me k nim ale ještě i letní Trčkovské slavnosti," řekla Degerme.

„Tento kraj je se šlechtickým rodem Trčků z Lípy úzce spojen. Zanechal tady po sobě celou řadu zajímavých památek, a proto si zaslouží, abychom ho i touto formou veřejnosti připomněli," vysvětlila Degerme.

Postupnou rekonstrukci interiérů, ale i exteriérů zámku hradí rodina Heleny Degerme z vlastních zdrojů. Snaží se ale získat i grantové a dotační peníze, a to jak z národních, tak i krajských fondů.

„Město Světlá nad Sázavou bylo majitelkou zámku osloveno, aby jí v letošním roce garantovalo finanční spoluúčast při podání žádosti o 350 tisíc korun z krajského programu určeného na obnovu památek. Zastupitelstvo jí vyšlo vstříc a požadovanou spoluúčast města ve výši 197 tisíc korun odsouhlasilo," uvedl v této souvislosti starosta Světlé nad Sázavou, Jan Tourek.

Kavárna Laduréé

Připomeňme, že vloni byla ve světelském zámku dokončena oprava první části interiérů barokního křídla.

Otevřena byla i kavárna Ladurée s bezbariérovým přístupem a modernizace se dočkal i jeden ze zámeckých průjezdů.

„Opravu toho dalšího v západním křídle zámku máme letos taktéž v plánu, věnovat se ale budeme i prostorám sousedícím s Rytířským sálem. Novou tvář by tak mělo získat nejen jeho foyer, ale i sociální zařízení," naznačila Degerme.