Obnovu či přemístění pachových ohradníků si objednává u Českomoravské myslivecké jednoty. „V posledních týdnech probíhaly schůzky mezi myslivci a policií a řešila se nehodovost v různých úsecích. Dospěli tak k názoru, že by měli zvládnout zabezpečit 125 kilometrů krajských silnic,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Oproti loňsku je to o pět kilometrů silnic méně. „V některých místech se totiž nehodovost snížila a pachové ohradníky už tam nejsou potřeba. Typicky jde o místa, kde se vykácely velké lesy a zvěř se tak přesunula jinam,“ vysvětlila Hajnová.

V součtu je na tuto akci připraveno tři sta tisíc korun. „Kraj vyhradil 250 tisíc a dalších padesát přispěje pojišťovna Kooperativa. Máme tady pět okresních mysliveckých spolků, takže každý z nich dostane padesát tisíc od kraje a deset od pojišťovny,“ vyčíslila Hajnová.

Pachové ohradníky lemují krajské silnice už od roku 2010 a jak se ukazuje, přináší kýžené ovoce. „Již v prvním roce jsme zaznamenali méně srážek, a to o osmačtyřicet procent. Za poslední čtyři roky jsme pak navýšili počet kilometrů, které lemují ohradníky, a podařilo se nám střety snížit o dalších třicet procent,“ připomněla Hajnová.

V podobném trendu chtějí pokračovat i nadále. „Věříme, že také v letošním roce ušetříme pár rozbitých aut a zabité zvěře z našich lesů,“ dodala s úsměvem Hajnová.