K zápisu se dostavili rodiče s dětmi, které dovrší do 31. srpna 2014 šesti let věku.K zápisu nebylo třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Děti se nemusely ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí byl proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy, což mělo ukázat komunikační schopnost  dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek a podobně. Před budoucí paní učitelkou se děti mohly „blýsknout" i krátkou básničkou nebo písničkou.

Jiří Víšek