Pro každou mateřskou školu platí jiný termín.

Zákonní zástupci dítěte budou u zápisu potřebovat vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Podrobný přehled jednotlivých termínů zápisů najdou zájemci na webu havlíčkobrodské radnice.