Zájemci mohou vybírat nejen z množství nepočítačových oborů, jako je architektura, malířství, postavy a příběhy legend, dějiny Havlíčkobrodska, Život našich předků, poznáváme sebe a region, psychologie, zdravý životní styl, dějiny hudby a literatura), ale i z řady jazykových kurzů pro seniory.

Knihovna nabízí kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny, pro začátečníky i pokročilé. V nabídce je rovněž několik počítačových kurzů.

„Cílem je uspokojení zájmů a potřeb veřejnosti, nabídka možnosti aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat své vědomosti," říká Marcela Valecká za úsek vzdělávání, Univerzity volného času v Krajské knihovně Vysočiny.

Zájmové vzdělávání má podle Valecké také mnohem hlubší význam. „A sice napomáhá k odstranění či zmírnění pocitů izolace, méněcennosti a stereotypu. Usnadňuje plnohodnotné začlenění do společnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce," zdůraznila Valecká.

Zápis do letního semestru, který odstartuje v únoru, proběhne v úterý 24. ledna od 12.30 do 16.30 hodin a ještě pak ve středu 25. ledna od 9 do 15:30 hodin přímo v budově Krajské knihovny Vysočiny.