„Obecní zastupitelstvo podle telefonické dohody zaslalo Coopu první žádost, kde jsme schválili příspěvek na provoz prodejny jen 15 tisíc korun, aby prodejna zůstala v Brzkově zachována. Jenže přišla taková odpověď, že jsme raději zaplatili částku, kterou od nás Coop žádá, aby prodejna v Brzkově zůstala, ale je to vyděračské jednání,“ konstatoval starosta obce Aleš Bořil.

Podle Zdeňky Stupkové náměstkyně družstva Coop Velké Meziříčí je prodejna v Brzkově ztrátová a to opětovně. „Dnes je prokázáno, že prodejny v obcích do 400 obyvatel vykazují téměř vždy ztrátu a to především kvůli nárůstu mezd. Bez finanční spoluúčasti obce nelze prodejny provozovat, neboť dle našeho auditora podnikání se ztrátou postrádá smysl,“ vysvětlila situaci náměstkyně Stupková.

Kraj Vysočina poskytuje potřebným obcím dotace, aby prodejny na vesnici udržely, a to v celkové výši čtyři miliony korun. Nárůst mezd je podle Coopu také důvodem, proč na malých vesnicích v obchodě pracuje většinou jen jedna prodavačka, takže když tato onemocní, je obchod zavřený. To podle Bořila ale výsledné ztráty jen umocňuje. „Takže nyní může na obec přijít kdokoliv, úředník nebo podnikatel a žádat peníze a my jsme povinni mu vyhovět,“ povzdechl si starosta Bořil.

Jak udržet při životě malé prodejny na vesnicích, kde žije většina důchodců s tím si láme hlavy rok co rok většina vesnických starostů na Vysočině nejen starosta Bořil v Brzkově. Kraj Vysočina sice venkovské prodejny dotuje, ale ne každá splní podmínky a na dotace dosáhne. Takže starostům nezbývá než hledat jiné cesty, více či méně úspěšné.