Podle starosty Jana Tecla (ODS) dobrovolní hasiči patří k významným prvkům v obcích a městech Kraje Vysočina. Podílejí se na nejrůznějších kulturních i sportovních událostech a zároveň jsou připraveni hájit zdraví i majetek jiných. Titul „Zasloužilý hasič“ je nejvyšší ocenění, které lze u dobrovolných hasičů získat. „Zasloužilí hasiči velkou část svého života věnovali pomoci druhým, rozhodně jim náleží úcta a poděkování,“ zdůraznil Tecl.

Zástupci Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska zase předali starostovi pamětní list a medaili u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky, jako poděkování za to, jak město Havlíčkův Brod činnost dobrovolných hasičských sborů podporuje. „Je to pro mě ocenění, kterého si hluboce vážím,“ konstatoval starosta Jan Tecl.