Výjimkou nejsou ani zastupitelstva v Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou.

Havlíčkobrodští zastupitelé se na svém pondělním jednání budou mimo jiné zabývat i žádostí Bruslařského klubu o prominutí odvodu ve výši 1,7 milionu korun, který mu byl vyměřen za porušení rozpočtové kázně.

Zastupitelé ze Světlé nad Sázavou se pro změnu sejdou ve středu.

Projednají například otázky spojené s výstavbou další části cyklostezky či návrh znění Požárního řádu ve městě.