Ve všech měsících uplynulého roku byly rozpočtové příjmy vyšší než vynaložené výdaje. Na jeho konci vykazovalo město přebytek hospodaření v objemu více než 19 milionů korun.

„Rozpočtové příjmy byly oproti plánu o 6,2 procenta vyšší a činily tak 492 miliony korun. Rozpočtové výdaje jsme naopak o 5,7 procenta nedočerpali a jejich celková výše dosáhla necelých 473 milionů korun," upřesnil starosta města Jan Tecl.

Finanční hospodaření města ani jím zřizované organizace nevykazují žádné ztráty ani závazky po lhůtě splatnosti a město generuje již několik let provozní přebytek.

Právě přebytek provozních příjmů nad výdaji umožňuje městu investovat do zlepšování stavu veřejných statků a realizovat projekty s dotační podporou národních nebo evropských fondů. „Peněžní prostředky z přebytků hospodaření z minulých let použijeme jako zdroj pro financování dalšího rozvoje města či komunálních služeb," doplnil Tecl.

Aktuální vývoj hospodaření mohou lidé v Havlíčkově Brodě průběžně sledovat na webových stránkách města www.muhb.cz prostřednictvím aplikace Klikací rozpočet.

(dol)