Každý rok se tradiční pohledské pouti u Svaté Anny účastní stovky návštěvníků. Mnozí z nich přitom míří i k zázračnému pramenu, vytékajícím zpod kaple. Jenomže ten už více, jak dva roky neteče. „A nepoteče ani letos. Voda prostě není,“ sdělil pohledský starosta Milan Klement.

K poškození pramene došlo díky provedení úprav podlahy v kapličce. Před kaplí byla vytvořena jímací zařízení pro dešťovou vodu, z které navedli tuto vodu hadicí nad hladinu studánky v kapli proražením stěny vodní šachty v kapličce. Tím došlo k prokázanému poškození prameniště a zdroje pitné vody. S viníky už toto celé bylo řešeno úřední cestou.

Okolo pramenu se sice provádějí úpravy, ty mají zcela jiný ráz, nežli by bylo potřeba. „Udělala se v sousedství pumpa na podzemní vodu. To ale není nic, co by s pramenem mělo cokoliv společného,“ říká Klement.

Pramen obvykle bývá středem pozornosti při již výše zmíněné pouti. Ta se bude konat dvacátého osmého července na tamějším zámku a jeho blízkém okolí. Letos se na ní představí například dětský dramatický spolek z Pohledu s představením pohledských pověstí , nebo divadýlko Mrak se svojí vodnickou pohádkou.