„Už se k tomu případu nebudu vyjadřovat, všechno jsem napsal do obecního zpravodaje. Tam najdete potřebné informace,“ reagoval starosta Pohledu Milan Klement, kterému už debata o pohledském pramenu není příjemná. Nelze se mu divit. Voda v Pohledu na poutním místě u sv. Anny přestala téct před víc než rokem.

Obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností Pohled prozkoumala letos 6. dubna dopoledne s archeologem a dalšími odborníky jímací zařízení pramene v kapličce u Svaté Anny. V kapli byl odsunut těžký oltář s kasičkou o váze několika set kilogramů. Do šachty byl spuštěn skener. Na základě průzkumu určili havlíčkobrodští památkáři další postup.

V rámci takzvaného závazného stanoviska následovala náročná úprava, kdy byla vyměněna například přepadová litinová trubka včetně stáčecího zařízení. Osazena nerezová trubka s jedním výtokovým kohoutem, v šachtě zajištěna tak, aby nedocházelo k úniku vody do okolního terénu. Zaměstnanci obce Pohled odstranili vnější výtokové zařízení – betonové koryto, umístili nerezový rošt a vyměnili rozbité betonové odtokové potrubí za plastové. Dne 23. 5. byl odebrán vzorek vody, který byl laboratorním rozborem vyhodnocen jako velmi kvalitní pitná voda se stejným složením jako v minulých letech. Další vzorek vody byl odebrán k rozboru 31. 5. dopoledne.

Ten ukázal, že voda není pitná. „Došlo k poškození prameniště dvěma občany. Ti provedli úpravy podlahy v kapličce a před kaplí vytvořili jímací zařízení pro povrchovou dešťovou vodu, z které navedli tuto vodu hadicí nad hladinu vody studánky v kapli proražením stěny vodní šachty v kapličce. Tím došlo k prokázanému poškození prameniště a zdroje pitné vody, které se bude řešit úřední cestou,“ vysvětlil obyvatelům Pohledu v obecním zpravodaji celou situaci starosta Klement. Další rozbory vody se provádějí.

Areál u Sv. Anny s poutním místem byl dle pověsti založen v roce 1730. Silný radioaktivní pramen byl objeven při stavbě kapličky. V minulosti zde byly dokonce lázně s mezinárodní klientelou. Podle historických zápisů roku 1887 původní „zázračný" pramen vyschl, vytratil se. V marné snaze znovu ho objevit, došlo k výkopům pod samotnou kaplí. Nakonec musel posloužit náhradní zdroj u nedaleké myslivny, z něhož byla voda svedena do původní studně. Tento náhradní zdroj však nebyl nikdy nalezen.