Tomu zlatému bodu předcházel bohatý program Mikulášského dne. Od rána to byl předvánoční trh před radnicí, pochopitelně nechyběli čerti ve středověkém podzemí, jeho návštěvu si musely děti s rodiči trpělivě vystát v dlouhé frontě.

Hezkou tradicí každoročního mikulášského dne se stala světýlka naděje, tedy pouštění ořechových skořápek s rozsvícenou svíčkou po vodě slavnostně nasvícené kašny. Dlouhé čekání před kostelem vyplnili návštěvníkům trubači s vánočními melodiemi a potom již přišel v doprovodu starosty města Jana Tourka a duchovního správce světelské farnosti Tomáše Fialy sám svatý Mikuláš. Každý z nich pozdravil přítomné a popřál krásné Vánoce, Jana Myslivcová zazpívala líbeznou adventní píseň a potom již přišel očekávaný okamžik. Starosta Tourek vyzval všechny přítomné děti, aby s ním odpočítávaly slavnostní rozsvícení stromu.

Vše se povedlo, strom se za potlesku přítomných rozzářil a hned nato vypukl neočekávaný slavnostní ohňostroj, který byl parádní tečkou za bohatým programem celého dne.

A že to byl Mikulášský večer, nemohli na náměstí chybět čerti, dokonce sám lucifer, vládce všech pekel se přišel na světelské náměstí podívat, ale vůbec nebyl zlý, bavil svými šprýmy všechny kolemjdoucí.

Jiří Víšek